محورهای کنفرانس
 • استحصال آب باران و مدیریت سیلاب
 • استحصال آب باران و ارتقاء بهره‌وری کشاورزی و امنیت غذایی
 • نقش استحصال آب باران در بهبود عملکرد اراضی و باغات دیم
 • نقش استحصال آب در مدیریت پایدار منابع آب
 • استحصال آب باران و کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا
 • نقش استحصال آب در سازگاری با خشکسالی، کم‌آبی و تغییر اقلیم
 • نقش استحصال آب باران در حفاظت از تالاب‌ها، تامین آب حیات وحش، تولیدات دامی و آبزیان
 • ارزیابی سامانه‌های نوین و سنتی استحصال آب باران
 • فرهنگ‌سازی دانش بومی و مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد در استحصال آب
 • سامانه‌های استحصال آب باران
 • استحصال آب باران و نقش آن در توسعه صنعت و فضای سبز و مصارف شهری
 • کاربرد روش های نوین داده کاوی در استحصال آب باران
 • استحصال آب باران و مدیریت حوزه‌های آبخیز
 • کیفیت رواناب‌های حاصل از بارش در مناطق شهری و غیر شهری
 • ابعاد اقتصادی اجتماعی و حقوقی استحصال آب باران