اعلام نتايج داوري مقالات
1399/06/03

ضمن تشکر از شرکت کنندگان محترم همايش به اطلاع می‌رساند نتيجه داوري مقالات در پروفايل نويسندگان محترم اعلام گرديد.