راهنمای پرداخت هزينه شركت در همايش
1399/06/03

ضمن تشکر از نویسندگان و شرکت کنندگان محترم همايش به اطلاع می‌رساند پرداخت هزينه شركت در همايش حداکثر تا تاریخ 6 شهريور ۱۳۹۹، ضروري است. 

افرادی که مقاله پذیرفته شده در همایش دارند (چه شفاهی و چه پوستری)، ملزم به پرداخت هزینه به مبلغ 500000 ريال معادل پنجاه هزار تومان به ازاي هر مقاله هستند و جهت شرکت در همایش نیازی به پرداخت هزینه ندارند.

لطفا به منظور پرداخت هزينه، از درگاه آنلاین دانشگاه تبريز به نشاني (Portal.tabrizu.ac.ir/payment)  استفاده نماييد. سپس، فيش واريز را در پروفايل خود در وبسايت همايش بارگزاري نماييد. راهنماي پرداخت به صورت زير مي‌باشد.