راهنمای ورود به سامانه ویدیو کنفرانس
1399/06/11

به استحضار پژوهشگران و کاربران محترم همایش میرساند لطفا جهت آشنایی با نحوه ورود به سامانه ویدیو کنفرانس فایل راهنمای زیر را دانلود نموده و مطالعه فرمایید.

 

 

تست جلسه همایش روز اول مورخه ۱۵/ ۹۹/۰۶ از ساعت ۸ تا ۱۸

شماره جلسه (meeting number) :
994942291
رمز عبور (meeting password) :
3110
از آدرس :
Meeting.tabrizu.ac.ir

از قسمت Join By Number وارد جلسه شوید

 

شماره جلسه همایش روز دوم مورخه ۱۶/ ۹۹/۰۶ از ساعت ۸ تا ۱۵

شماره جلسه (meeting number) :
999911491
رمز عبور (meeting password) :
3110
از آدرس :
Meeting.tabrizu.ac.ir

از قسمت Join By Number وارد جلسه شوید