ارتباط با دبیرخانه کنفرانس
1399/05/13

با توجه به حضور کمتر مسئولین کنفرانس در محل دبیرخانه به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا، خواهشمند است در صورت نیاز به ارتباط با کنفرانس، پیامهای خود را از طریق ایمیل (rcsconf9@gmail.com) به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید.